1. 1.
    cinsel ayırımcılık yapıması doğru değildir, doğru ifade "seks emekçisi"dir.
    1 -1 ... monk of monkmountain