1. 0.
    yapay gündem...yanıt vermeyiniz.
    -1 ... monk of monkmountain