1. 1.
  çalıştığım yere toplamda bir milyon euro'dan fazla para hibe etmiş olan, samimiyetlerine ve ülke gelişimine katkılarına gerçekten inandığım kurum.
  #396333 :)
 2. 2.
  türkiye ' deki emekli yaşının yükselmesini isteyen kurumdur. adamlar bizi de kendileri gibi uzun ömürlü sanıyorlar.
  #607124 :)
 3. 3.
  resmi olarak international bank for reconstruction and develoment adıyla bilinir. 184 üye ülkesi vardır ve temsil yetkisi birleşmiş milletlere aittir.
  #908291 :)
 4. 4.
  eski çorapları delik başkan paul wolfowitz in yerine, "robert zoellick"i getiren kurum.
  #1727201 :)
 5. 5.
  1944 yılında, birleşmiş milletler para ve finans konferansında kurulmuştur. turkiye bu fona 1947 yılında katılmıştır.
  #1873233 :)
 6. 6.
  184 üye ülkeden oluşan birlemiş milletler kuruluşu.
  #2114561 :)
 7. 7.
  (bkz: 8 Ekim 1948)
  #2114602 :)
 8. 8.
  daha çok altyapı ve kalkınma projelerine destek veren kuruluş.
  #3590698 :)
 9. 9.
  yoksulluğun çözümü için hala doğum kontrol yöntemleri öneriyor. Malthus'un ruhu şad olsun.
  #4434627 :)
 10. 10.
  dünyanın kanını emmek için ortaya çıkarılan bir sistem.  ben fakir bir ülke olsaydım Dünya Bankası bana kredi teklifi için gelse süpürgeyle kovalayarak geri gönderirdim.
  #9270266 :)
 11. 11.
  dünya bankası (alm. weltbank, internationale bank für wieder ausfbau und wirstchaftliche entwicklung (ibrd) , fr. banque internationale, banque internationale de reconstruction et de développement (bird) , i̇ng. world bank, international bank for reconstruction and development (ibrd)). uluslararası i̇mar ve kalkınma bankası. üye ülkelerin kalkınmasına katkıda bulunacak üretim projelerine finansman sağlayan birleşmiş milletlere bağlı mal bir kuruluştur.
  1944’te
  abd’de bretton woods’ta uluslararası para fonu (imf) ile birlikte kuruldu. 1946’da fiilen faaliyete geçmiştir. kuruluşunun ilk yıllarında savaş sonrası batı avrupa ekonomilerinin marı için finansman sağlamış, daha sonraları gelişmekte olan ülkelere kredi vermeye başlamıştır.

  dünya bankası, 1956 yılında gelişmekte olan ülkelerde özel kesime kredi sağlama fonksiyonunu üstlenen bir kuruluş olan uluslararası finans kurumunu (ifc) kurdu. 1960’ta ise, yine gelişmekte olan ülkelere daha iyi şartlarla kredi vermek maksadıyla uluslararası kalkınma birliğini (ida) kurdu. böylece üç ayrı kuruluşu (dünya bankası, ifc ve ida) içine alan dünya bankası grubu (the world bank group) ortaya çıktı.

  dünya bankasının niha yönetimi üye ülkelerin elindedir. kararlar üye ülkelerin maliye bakanları veya merkez bankası başkanlarından teşkil edilen guvernörler kurulu tarafından alınır. ülke temsilcilerinin kullandıkları oylar eşit olmayıp, ilgili ülkelerin oy verme güçlerine bağlıdır. oy verme gücü de banka’ya ödedikleri aidatla bağlantılıdır. dünya bankasına üye olan ülkeler aynı zamanda uluslararası para fonu (imf) üyesidir. her iki kuruluşun toplantıları genellikle birlikte yapılır.

  dünya bankası üç tip kredi açar. bunlar; proje kredileri, program kredileri ve mill para kredileridir. bankanın temel kredi politikası proje kredilerine dayanır. diğerleri istisnadir. dünya bankası proje kredisi açma kararı verirken, teklif edilen projeleri ekonomik, mal ve teknik yönlerden analize tabi tutar. banka’nın yapmış olduğu incelemeler sadece projeyle kayıtlı değildir; bu arada ülkenin uyguladığı genel ekonomik ve mal politikalar da gözden geçirilir. banka’nın herhangi bir ülke hakkındaki değerlendirmeleri sadece kendi vereceği krediler açısından değil, öteki finansman çevreleri, yani sanayileşmiş ülkeler, özel tcar bankalar, kalkınma bankaları bakımından da büyük ehemmiyet taşır.

  banka’nın kredi politikalarında ve koyduğu kriterlerde 1970’lerden sonra önemli değişmeler olmuştur. temel ihtiyaçların karşılanması ve yoksullukla mücadele gibi amaçlar ön plana geçmiştir. belirtilmesi gereken diğer önemli bir nokta, 1980’de “yapısal uyum kredisi” (structural adjustment credit) programının uygulamaya konulduğudur. bu programa göre orta ve uzun vadeli bir perspektif içinde ekonomik kalkınma ve dış dengenin gerçekleştirilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. bu arada tarım ve tarıma dayalı endüstrilerin geliştirilmesine özel bir önem verilmekted
  #11090143 :)
 12. 12.
  dünya bankası'na üyelik için neden imf'e üyelik şartının neden getirilmiş olduğunu bulamadığım ve finalde de soru olarak karşıma çıkacak olması nedeniyle bayağı sevindirik olduğum bir durumdur.

  not: bu entry, entry sahibine üstteki soru için yardım edilmesi amacıyla yazılmıştır.
  #14225338 :)
 13. 13.
  koyunun bulunmadığı yerdeki abdurrahman çelebi'dir.

  amerika merkezli olduğu için hafiften kıllandırıyor elbet ancak bozuk saat misali arada doğru yaptığı şeyler olmuyor değil. raporları çok kapsamlı. belli bir akademik çalışma var.

  sonra birileri diyor ki paralar neden buhar oldu?
  o kadar çalışma boşuna mı? *
  #15843738 :)
 14. 14.
  addendum belgeseli, dünya bankasının ne amaçla kurulduğunu çok iyi açıklıyor. modern kölelik sisteminin baş aktörü dünya bankasıdır. ülkeleri öncelikle borçlandırıp, arkasından faiz batağında, kendine köle eden kurumdur.
  #15843759 :)
 15. 15.
  Gel sana yardım ederiz ama akabinde ananı skeriz kuruluşu.
  #15843825 :)
 16. 16.
  suriye ekonomisinin bu yıl yüzde 6,4 daralacağını tahmin eden kuruluş.
  #15985826 :)
 17. 17.
  Resmi adı: (bkz: uluslararası imar ve kalkınma bankası)
  Dır.
  #16800821 :)
 18. 18.
  iş ilanlarında istediği özellikler ve görev tanımları toplamı en az 5 sayfa olan kuruluştur.

  (bkz: öyle birini bulursan getir de beraber zikelim)
  #21914062 :)
 19. 19.
  bilal erdoğan' s nasıl tahammül ettikleri merak konusudur.
  #22965379 :)
 20. 20.
  borç verdikleri ülkelerin borcunu geri ödeyebildiği görülmemiş kuruluş.

  sözde refah için varlar (!) ama el attıkları her yeri kurutuyorlar.
  #25553400 :)
 21. 21.
  kocaeli ilinin nezih bölgesi.

  umuttepe'de eğitim gören gençlerin bir kısmı burada ikamet eder. merkeze ulaşımı kolay, üniversiteye ulaşımı içler acısıdır.
  #25553462 :)
 22. 22.
  Dünya bankası, küresel büyüme beklentilerini aşağı yönde revize etti.

  Neden olarak; Verimsiz parasal genişleme politikaları, artan özel sektör borcu, jeopolitik ve siyasi belirsizlikler gösterildi.

  http://goo.gl/k9VbdL
  #32783152 :)
 23. 23.
  izmit' in umuttepe' ye yakın site blokları.

  (bkz: dünya bankası blokları)
  #34329207 :)
 24. 24.
  Gidip dünyanı yatırıyorsun, vade sonunda sana uydu veriyorlar...
  #34329260 :)