1. 1.
    ilk insanın yaptığı binadır. çoğu insan bu binayı barınmak için yaptığını sansa da bina ibadet amaçlı yapılmıştır. insan bu bina etrafında dönerek ibadet ediyordu. Günümüzde hala ayakta bulunan bu yapı küp şeklindedir. Bina arabistan topraklarında bulunan müslümanlarca kutsal sayılan mekke dedir. bu yapı arapça küp manasına gelen kabe 'den başkası değildir.
    1 -1 ... mukerrer