1. 1.
  aynı zamanda peygamber balığı da denilen bir balık türü. rivayete göre dülger balığı çok vahşi ve insanlara zarar veren bir deniz canlısıymış. bir gün hz isa bir dülger balığını eline almış ve dülger balığının kulağına bir şeyler fısıldamış. o günden beri dülger balıkları sessiz ve zararsız balıklar haline gelmişler.
  #1391170 :)
 2. 2.
  (bkz: dülger balığının ölümü)
  #1391171 :)
 3. 3.
  Sait Faik ten duyduğum bir balık türü.
  #2927832 :)
 4. 4.
  rafael nadalın tutmakta usta olduğu balık türü

  #16843195 :)
 5. 5.
  Isa yalınayak başı kabak, dülger balıklarının yüzlercesinin kaynaştığı denize doğru yürümüş. En kocamanını uzun parmaklarıyla tutup sudan çıkarmış. iki elinin başparmağı arasında sımsıkı tutmuş; eğilmiş, kulağına bir şeyler söylemiş. O gün bugündür dülger balığı, denizlerin görünüşü en dehşetli fakat huyu en uysal zavallı yaratığıdır.
  Birçok yerinde çiviye, kesere, eğriye, kerpetene, testereye, eğeye benzer çıkıntıları, kemikle kılçık arası dikenleri vardır.
  #18397114 :)

dülger balığı ile alakalı başlıklar