1. 1.
    Şu an yaptığım şey. Yazdım laf olsun diye.

    Fışşşşşşşssttüüüuuvvvfffsssssss...
    2 ... drdolantin