1. 1.
    düşünsel olmayan fikirlere göre düşünsellik ön planda olan fikirdir.
    ... astradamus