1. 1.
    olmasi gerekendir. eşekle fulan ilk cinsi munasebet kurulan ülkede.
    ... erector