1. 1.
    cüney tarkın haraketidir.

    selam ve duva ile.
    ... erecteo