1. 1.
    dördüncü yıldız yükleniyor

    Senelerdir yüklenmeye devam ediyor dondu mk.
    1 ... tatardoktor