1. 1.
    beşinci nesilden bir önce gelen yazarların arada kaynamasından mütevellit eksileri bağrına basan,
    aynen ilk çocuk doğduğunda annenin daha çocuğunu sevmesine müsaade etmeyen ikinci kardeşin gelmesiyle pek bir kenara atılan çocuk misali dikkat çekememesi durumudur.

    dikkat çekmek bir yana yazılan tezler düşünceler, hatta hayalgücü yüksek bu neslin biraz pohpohlanmaya ihtiyacı vardır. ama fazla da şımarması işe yaramayacaktır. önce verilen oyu değiştirebilmek gibi bir aracı eksiyken artıya dönüştürmeli. *

    her neyse, nesilden nesile büyüyen gelişen uludağ sözlük toplumumuzun yazarlarının kendi ırklarına vermesi gereken sevgiyi başka ırklara teslim etmemeli. *
    -1 ... lolita lempicka