bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  Osmanlı sultanlarının onyedincisi ve islam halifelerinin seksenikincisi.

  Saltanatı: 1623-1640
  Babası: I. Ahmed Han - Annesi: Mahpeyker Kösem Sultan
  Doğumu: 27 Temmuz 1612 Vefatı: 9 Şubat 1640

  27 Temmuz 1612'de istanbul'da doğan şehzade Murat, tam bir islam terbiyesi ve ahlakı ile yetiştirildi. Enderin mektebindeki hocalardan hususi dersler aldı. Genç Osman'ın başına gelen acı felaket ve yerine geçen amcası Mustafa Han'ın kısa bir süre sonra tahttan indirilmesi üzerine, henüz on bir yaşında iken 10 Eylül 1623'te Osmanlı tahtına çıktı. Eyyub Sultan hazretlerinin türbesinde hocası Aziz Mahmud Hüdai'nın elinden kılıç kuşandı. Yaşı küçük olduğu için, devleti bilfiil idare edemeyeceği görüşü hakim olarak, annesi Mahpeyker Kösem Sultan saltanat naibesi tayin edildi.

  Çok zeki ve seri anlayışlı ve hafızası kuvvetli olduğundan, yaşı ilerledikçe, devlet işlerine alakası artıyordu. Zaman zaman halkın içine girer değişik kıyafetlerle onların sohbetlerini dinlerdi. Halkın derdini halktan bir kimse olarak yerinde incelerdi. insanların kimden nasıl zarar gördüğünü, zulüm merkezlerini tek tek tespit etti.

  Diğer taraftan Sultan Murat'ın saltanatının bu ilk devresinde, payitaht istanbul ve Anadolu'da asayişsizlik büyük ölçüde artmıştı. Abaza Mehmet Paşa'nın çıkardığı isyan büyümüş ve bu karışıklıklar sırasında Bağdat iran kuvvetlerinin eline geçmiş bulunuyordu. Sadrazam olan Hüsrev Paşa'nın azlini bahane eden yeniçeriler ve sipahiler ayaklanarak saraya yürüdüler ve yeni sadrazam Müezzinzade Hafız Ahmet Paşa'yı öldürdüler (1632). Bundan sonra zorbaların zoru ile sadrazam olan Recep Paşa döneminde istanbul'da karışıklıklar günlerce sürdü. En küçük bir olayda Recep Paşa'nın tahriki ile harekete geçen zorbalar yeni kelleler istiyorlardı.

  Nihayet yirmi yaşını dolduran ve vücutça çok kuvvetli, demir pençeli ve gözü pek bir yiğit olan genç Padişah, 18 Mayıs 1632'de huzuruna çağırdığı Recep Paşa'ya: "Gel beru topal zorbabaşı. Bre mel'un abdest al!" dedikten sonra "Şu hainin tiz başını kesin." diyerek öldürttü ve devlet idaresini eline aldı. Bundan sonra yeniçerileri ve sipahileri itaat altına alarak kendisine bağlılık yemini ettiren Sultan, tütünü ve alkollü içkileri yasakladı. Kahvehaneleri, meyhaneleri kapattı. Zorbaları ve emirlere karşı gelenleri şiddetle cezalandırdı. Memleketin her tarafına huzur ve asayiş geldi.

  IV. Murat Han, daha sonra ordusunun başına geçerek hükümdarlığının ilk yıllarında kaybedilen toprakları geri almak için teşebbüse geçti. 1634 baharında Lehistan seferine çıktı ise de Lehliler derhal Padişah'ın şartlarını kabul ederek bir anlaşma yapmaya muvaffak oldular.1635'te iran seferine çıkan Sultan, Revan ve Hoy kalelerini aldıktan sonra Tebriz'e girdi. Ertesi yıl en büyük arzusu olan Bağdat'ın fethi için tekrar iran üzerine sefere çıktı. Şehir kuşatılıp, Padişah'a imam-ı Azam'ın türbesini ziyaret etmesi teklif edildiğinde; "Bağdat, sapıkların pis ayaklarıyla kirlenirken, gidip o yüce imamı ziyaretten haya ederim" cevabını verdi. Şiddetle cereyan eden çarpışmalar sonunda muharebenin 39. günü Bağdat fethedildi. Müslümanların en mübarek makamlarından olan imam-ı Azam'ın türbesini ziyaret eden Padişah, kurbanlar kestirip, içerisini ipek halılar, kıymetli şallar ve altın, gümüş murassa kandillerle süsletti. Ertesi yıl iran'la Kasr-ı Şirin antlaşması imzalanmış ve bu antlaşma ufak değişikliklerle günümüze kadar devam etmiştir.

  Sultan IV. Murat Han, iran seferinin üzerinden çok geçmeden daha önce yakalanmış olduğu Damla hastalığının ilerlemesi üzerine kurtulamayarak 8/9 Şubat 1640 günü henüz 28 yaşında iken vefat etti.

  Murat Han, çok kuvvetli olup, kılıç, ok, harbe ve başka silahları kullanmakta usta idi. Güçlü bir iradeye ve hafızaya sahip bulunuyordu. Arapça ve batı dillerine hakimdi. ilmi ve ilim adamlarını çok sever, fırsat buldukça ilim meclislerine gider, onları teşvik ederdi. Tahta geçtiğinde bomboş olan hazinede vefatında on beş milyon altın olup, gümüş paranın haddi hesabi yoktu. iç huzura o kadar önem verirdi ki, zamanında halk büyük bir rahatlık ve emniyet içinde yaşamıştır. Son derece adil olan Sultan, din ve devletin menfaatine ters düşen en küçük hataları bile affetmedi. Dedesi Yavuz Sultan Selim Han gibi o da Hırka-i saadet dairesinde Kur'an-ı Kerim okurdu. Dördüncü Murat Han'ın müspet icraatları, devlete asrın sonuna kadar devam edecek bir azamet kazandırmıştır.
  4 -1 ... feylule
 2. 2.
  dershane* hocamızın dediğine göre sağ ve sol omzuna birer tane olmak üzere iki tane öküzle barfiks çekermiş. allah rahmet eylesin.
  4 -1 ... arjen robben
 3. 3.
  ilk üçe giremediği için kahrından ölen padişah olduğu rivayet edilir...
  (bkz: iğrenç espriler)
  1 -9 ... elma
 4. 4.
  dünyanın en güçlü adamlarından olduğu iddia edilir.süper otoritesi ve kendisine acaip saygı duyulması sebebiyle devleti çok sağlam şekilde yönetmiştir.tütün ve alkolü yasaklatmasına rağmen bolca tüketmiştir ayrıca.
  1 ... disco inferno
 5. 5.
  Babasi . Birinci Ahmed
  Annesi . Kösem Sultan
  Dogumu : 27 Temmuz 1612
  Vefati . 9 Subat 1640
  Saltanati : 1623 - 1640 (17) sene

  Dördüncü Murad Istanbul'da dogdu. Iyi bir tahsil gördü. Çok kuvvetli bir vücuda sahipti.200 okkalik gürzleri rahatça kaldirabiliyordu.En kuvvetli yaylar çeker, çok uzaklara cirit atardi. Attigi oklar ile kalkanlari bile delebiliyordu.

  Çok küçük yasta padisah oldu. Bir müddet devlet islerine bakamadi. Devrinde 1624 ve 1625 senelerinde Anadolu'ya iki sefer yapildi.Celâli isyanlari bastirildi. Çok degerli bir sâir olan padisahin. daha çocuk yasta iken Bagdati muhasara eden ve padisahtan yardim isteyen sadrazama verdigi manzum cevap çok meshurdur :

  Hâfizâ Bagdat'a imdad etmeye er yok mu dur?

  Bizden istimdad edersin sende asker yok mudur?

  Genç Osman zamanindakinin bir benzeri olan ayaklanmayi çok büyük bir ustalikla bastirdi ve tesirsiz hale getirdi. Çok tesirli bir nutukla âsilere bile kendi lehinde tezahürat yaptirdi. Sonradan da bu entrikalari çevirenleri birer ikiser yakalatip idam ettirdi.1633 senesinde tütün yasagi koydu. 1634'de içkiyi yasakladi. Devlete bagliligi olmayan herkesi idam ettirdi. Düzenledigi bir dogu seferinde Bagdati fethetti ve 1638'de Bagdat Fatihi ünvanini aldi.Istanbul'da ve devletin her kesiminde bütün kabadayilari temizledi. Çok genis bir haber alma teskilâti kurarak, Imparatorlugun her tarafindaki zorbalari ismen tesbit ettirdi ve sefere çiktiginda geçtigi yerlerdekileri ismen çagirip boyunlarini vurdurdu. Kâbe-i Muazzama'yi yeniden bina ettirdi.Muradi ve Sah Murad mahlasiyla siirler

  yazdi. Ayni zamanda büyük bir bestekârdi. Devlet islerine tam hâkimdi. Her seyden haberi olurdu. Seferlerinde askerle ayni Sartlar içinde bulunur, uykusunu bile atinin üzerinde yapardi. Tahta çiktiginda devlet hazinesi bombostu. Tahti biraktiginda ise dopdolu idi. Üstün meziyetleri genis tarih kitaplarinda yeterince anlatilmaktadir.1640 senesinde hastalandi. Kendisinden ümidini kesti fakat iyi oldu. Sonra yeniden hasta düstü. 8 Subat 1640'da 28 yasinda iken vefat etti, (Allah rahmet eylesin.)

  Silsile-i Saadât'tan Imam-i Rabbâni Ahmed Fârüki Serhendi (k.s.) Hazretleri (H. 1034),Alti Parmak Mehmed Efendi, Ganizâde Nâdir Efendi, Veys Efendi, Seyh Aziz Mahmud Hüdâi (H. 1038), Seyh Abdurrahman Karabas Veli, Seyh Ismâil Ankaravi Dördüncü Murad devrinde vefat etmislerdir.

  Erkek çocuklari : Süleyman, Mehmed, Alâüddin, Ahmed.

  Kiz çocuklar! : Safiye Sultan, Gevherhan Sultan, Kaya Ismihan Sultan, Rükiye Sultan,Zeyneb Sultan, Rükiye Sultan.

  Kaynak: Osmanli tarihi
  ... darkerway
 6. 6.
  Yeniçeri ve sipahi zorbaları ortadan kaldıran, akabinde gece sokağa çıkmayı yasaklayan sultan.
  2 -1 ... sulh
 7. 7.
  ÜÇÜNCÜDEN SONRA, BEŞiNCiDEN ÖNCE GELEN,BÜYÜK BÜYÜK TORUNLARI MURAT 124 VE 131 i GÖREMEDEN VEFAT ETMiŞ PADiŞAH...
  6 -7 ... karga
 8. 8.
  memleket meselelerine kaba kuvvet ile çözüm bulmuş, agresif padişah. öldükten hemen sonra aynı sorunlar tekrar boy göstermemiştir zira kalıcı çözümler üretmek bakımından yetersiz bir padişahtır.
  -4 ... eskisevgili
 9. 9.
  Alkol ve tütün mamülleri kullanımını yasaklayan ve tebdil-i kıyafet ile istanbul'u teftişe çıkan, fiziksel gücüyle nam salmış Osmanlı padişahı. Gel gör ki kendisi bir alkol ve sigara bağımlısı idi. (bkz: çelişkili söylemlerde bulunmak). Kösem Sultan'ın da oğlu olur kendisi.
  1 -1 ... mikrop
 10. 10.
  I. Ahmet ve Kösem Sultan'ın oğlu olan IV. Murat, 27 temmuz 1612'de doğdu. iyi bir tahsil gördü. Küçük yaşta padişah olarak 1623-1640 yılları arasında 17 yıl tahtta kaldı.

  Sultan IV. Murat'ın saltanatını iki devreye ayırmak mümkündür. Henüz 11 yaşındayken tahta geçtiğinden devlet işleri büyük ölçüde annesi Kösem Sultan'ın elinde yürümekteydi.

  Delikanlılık çağında idareyi bizzat ele aldıktan sonra şiddet yolu ile zorbaları bastırdı, tekrar devlet hakimiyetini kurdu. Tütün yasağı bahanesiyle kahvehanelerde toplanan zorba takımını sindirdi, şiddetli ceza ve idamlarla tekrar idari ve adli nizamı yarattı.

  Tahta geçtiğinde ülkede siyasi ve ekonomik sorunlar çok ağırlaşmış, Anadolu ve Rumeli'de isyancılar etkin duruma geçmişti. Bu dönemde Bağdat Valisi Yusuf Paşa'ydı. Ancak bu bölgenin idaresi zenginliği ile ünlü Subaşı Bekir'in elindeydi.

  idareyi zorla ele geçirmeye çalışan Subaşı Bekir ve Abaza Mehmed Paşa ayaklandı. Vali olmak istediğini bildiren Bekir Subaşı'ya Osmanlı Devleti vali olduğuna ilişkin emirnameyi gönderdi.

  Safevi Devleti'nden de daha önce yardım isteyen Subaşı Bekir, Osmanlı Devleti tarafından vali atanınca kendine yardım etmek amacıyla çağırdığı iran askerlerini kovdu. Bu durumdan yararlanmaya çalışan Şah Abbas Bağdat'ı işgal etti.

  17 yıl sürecek savaş başladığında IV. Murat daha çocuk yaştaydı. Bu yüzden savaşın ilk yıllarında iran büyük başarılar elde etti. ilerleyen yıllarda Sultan Murat iç isyanları nispeten kontrol altına aldı ve saray içinde düzenlemeler yaptı.

  iran meselesine de büyük önem veriyordu. Revan'a sefer kararı aldı ve Üsküdar'daki ordugaha geçti. Eskiden beri bozuk olan sefer düzenini eski haline döndürmek için dikkatli davranıyor, askerin kanunsuz hareketlerini hoş karşılamıyor, hemen ceza veriyordu.

  Sefere çıkan Sultan Murat, Konya'da bulunan Mevlana türbesini ziyaret etti. Bayburt'a geldiğinde Sadrazam tarafında karşılandı. Erzurum'da 30 bin asker bıraktıktan sonra 100 bin askerle Revan üzerine yürüdü.

  iran ordusu çekilmeye başladı. Revan'ı alan Osmanlı, Aras Nehri boyunca ilerleyerek, eylül 1635'de Tebriz'i geri aldı. Ancak kışa girilmesi ve Sultan'ın hastalığı dolayısıyla istanbul'a geri dönüldü. Bundan yararlanan iran bölgede yeni işgallere başladı.

  Sultan IV. Murat, iran'ın doğuda yeni işgallere başlaması ve büyük güçlükle geri alınan Revan'ın kaybedilmesi üzerine, yeniden Bağdat Seferi'ne çıkmaya karar verdi.

  Osmanlı ordusu istanbul'dan hareketinin 197'nci günü olan 16 kasım 1638'de Bağdat'a geldi. 37 günlük kuşatma ve çarpışmalardan sonra Sultan Murat, genel saldırıya geçilmesine karar verdi. Sabah erkenden başlayan hücum sonunda kale teslim oldu.

  Yapılan Kasr-ı Şirin Antlaşması'yla Azerbaycan ve Revan Safevilerde, Bağdat Osmanlılarda kaldı. iki ülke arasındaki Zağros Dağları sınır kabul edildi. Bugünkü Türk-iran sınırı büyük ölçüde bu antlaşmayla çizilen sınır esasına dayanır.

  Bu antlaşmayla 14 yıl 11 ay önce bir ihanet sebebiyle Safevilere geçen Bağdat, artık kesin olarak Osmanlı idaresine geçti. Sultan IV. Murad bu zaferden sonra Bağdat Fatihi diye anıldı.

  Sultan Murat döneminin önemli olaylarından biri de Hezarfen Ahmed Çelebi'nin Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçmasıydı. 7 şubat 1640'ta, 28 yaşındayken niksir hastalığından dolayı vefat etti. Dört erkek, altı kız çocuk sahibiydi.

  1640'da öldü

  http://www.cnnturk.com/YA...;HID=1&haberID=156206
  ... kolibandı