1. 1.
    mesela başım dönüyor ya da şunu şöyle döndüreceksin diyeceklerine, başım döndertiyor ya da bunu şu şekilde dönderteceksin diyor.

    şaka mı bunlar.
    1 ... strong arm broken