1. 1.
    skolastisizmden modern dönem felsefesine geçişte çok önemli olan alman filozof. ona göre, bilgi öğrenilmiş bir cehalettir. aynı zamanda, evrenin sınırsız olduğunu, çevresinin bulunmadığını belirtmiş ve bu bakımdan ortaçağ kozmoloji anlayışından ayrılmıştır.
    ... lanetlizeynep