1. .
  Çünkü yandı aşk odu kül olmaktır muradım
  Düşüp ayak altına yol olmaktır muradım

  işbu kesretten geçip vahdet iline uçup
  La-mekana yol açıp çöl olmaktır muradım

  Sa'y ile duruşunca yar ile görüşünce
  Ummane erişince göl olmaktır muradım

  Bakmam nefsin alına aldanmam akvaline
  Gülzar-ı aşk dalına gül olmaktır muradım

  Himmeti'ye sorana dost yoluna varana
  Hak'tan haber verene kul olmaktır muradım *
  ... mulayim