1. .
  cumhuriyet'i koruma görevi, anayasanın ve yargının görevidir...
  1 ... la maison bleu
 2. .
  devletin görevidir. ordusu yargısı hükümeti meclisi .

  eğer ordu devlet yargı cumhuriyeti korumakla eleştiriliyorsa durum vahimdir.
  ... klauss
 3. .
  ülkennin yıllarca yanlış bildiğidir.
  tsk nın görevi cumhuriyeti korumak kollamak değildir. tsk nın görevi ülke sınırlarını dış tehditlere karşı korumaktır.
  cumhuriyeti koruma görevi her bireyin asli görevidir.
  sivil insiyatiftir cumhuriyeti koruması gereken.
  ... frekans
 4. .
  (bkz: cumhuriyeti yıkma görevi verilmiş kişi)
  ... david addison
 5. .
  fetullahın koyunları yine organize çalışıyorlar.

  milleti kandırmak üzere olmayan şerefleri üzerine söz vermiş bu adiler TÜRK SiLAHLı KUVVETLERi iÇ HiZMET KANUNU'ndan hiç söz etmeden Türk silahlı kuvvetlerini milletin gözünde küçük düşürme, kötüleme, tsk'ya güveni sarsma amaçlı
  amerikanın buyurduğu yönde gidiyorlar.

  http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/1044.html

  Madde 35 - Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumaktır.

  Madde 2 - Askerlik : Türk vatanını, istiklal ve Cumhuriyetini korumak için harb sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyetidir. Bu mükellefiyet özel kanunlarla vaz'olunur.

  bir bok bilmeden aydın kesilenler, hukuk uzmanı kesilenler, savcı kesilenler var.
  gün gelir hesap döner, kendinizi ne sanıyorsunuz?
  2 ... pis cocuk