1. 1.
    Atamızın 95 yıl önce verdiği en net mesajdır. Tüm cumhuriyet düşmanlarının kulağına küpe olsun.

    "Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. icabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmağa hazırız."

    1923 (Atatürk’ün S.D. III, S. 71)

    cumhuriyeti kazanmak için çok kan döktük
    ... serdarsl06