1. .
  yoktur. amaçsızca savrulan bir deli yaprak.
  1 -2 ... uvjb
 2. .
  reklamdır, oydur, akpye çamur atmak, ama hiçbir icraat yapmamaktır. zamanında tam karşı olduğun darbe çağrıları yaptığın şeyleri şimdi kendin yapmaktır.
  -4 ... darkranger
 3. .
  amaçsızlıktır.
  ... cakalyesun
 4. .
  oy toplamaya çabalarken var olan tabanını kaybetmektir.
  ... helix
 5. .
  su andaki tek amaci iktidara gelebilmektir.
  ... festival1988
 6. .
  cumhuriyet halk partisi'nin amacı, kendi politikası ve ilkeleri doğrultusunda yaşamayı kutsal addeden elitleri, devletin söz sahibi ve yönlendirme gücü olan kurumlarında tutmaya çabalamaktır. 'arka plan iktidarı' olarak tanımlanabilecek 'bürokratik iktidar' asıl amaçlarıdır.

  iktidar bir türlü olmayınca buna çabalamaya başladılar.
  ... hadid
 7. .
  Ülkenin güvenliğini ve bütünlüğünü, ulusal birliği, ekonomik ve siyasal bağımsızlığı, yurtta ve dünyada barışı koruyup; güçlendirmek,

  Yaygın, hızlı ve dengeli kalkınmayı, insanca ve hakça gelişmeyi ve toplumsal dayanışmayı sağlamak,

  Halkın mutluluğunu, gönencini (refahını), özgürlüğünü ve yönetime katılma olanağını arttırmak,

  insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne dayanan, çağdaş, katılımcı ve çoğulcu demokrasinin yerleşip kökleşmesine katkıda bulunmak,

  Toplumsal yaşamın her alanında kadının hakkı olan işlevleri üstlenmesinin önündeki engelleri kaldırmak,

  Gençlerimizi, çağdaş gereksinimlere uygun alanlarda, bilime, teknolojiye, gelişmeye, yeniliğe ve değişime açık; özgür düşünceye ve insana saygılı; yaratıcı, üretken ve erdemli; ülkeye ve topluma yararlı insanlar olarak yetiştirmek,

  Çocuk haklarını korumak, çocukların yaşlarına uygun olmayan işlerde çalıştırılmasını önlemek, beslenmelerini ve eğitimlerini eksiksiz sağlamak,

  insan kişiliğinin ve özgürlüğünün geliştirilmesi önündeki engelleri kaldırmak ve toplumsal yararı gerçekleştirmek,

  Bilime, sanata ve kültüre sahip çıkmak,

  Doğayı ve çevreyi korumak,

  Ayırımcılığa karşı koymak,

  Her türlü sömürünün ve sömürgeciliğin önlenmesine ve tüm insanlığın esenliğine ve özgürlüğüne katkıda bulunmak,

  Ülkeyi ve toplumu çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak üzere demokrasi kuralları içinde, laik düşünce doğrultusunda toplum ve devlet düzeniyle, kamu çalışmalarını etkilemek, yönetmek ve denetlemektir.
  2 ... bokvarbak