1. 1.
    sandıkları patlatacak gelişmedir. Kemalistler her zaman olduğu gibi fark yeyip heykel ovuşturur seçimin ardından.
    1 ... teist