1. 1.
    gerçek bir durum cezbediyorsa ''çüksüz'' diye de itham edilebilir zat-ı muhterem kişiye.
    ... strength