1. 1.
  ilukuronli transferaz aktivitesinde hepatik yetmezlikle belirgin otozomal resesif hastalık. unkonjuge hiperbilirubinemik sarılıkla belirgindir. eğer bilirubin düzeyi yükselirse kernikterusa neden olabilmektedir.
  ... izzetbegovicolsayeterbuadigeye
 2. 2.
  Bu az rastlanır irsi bozukluk iki tip hyperbiliru-binemiaya neden olur: Tip ve tip II. Tip I en ciddi' şeklidir. Bilirubinle karıştıracak (birleşecek) olan enzimin hiç bulunmamasından kaynaklanır. Tip II daha az şiddetlidir, çünkü enzim kısmen eksiktir. Birinci tip Crigler-Najjar sendromunu geçirecek tedavi yoktur. Bu hastalıkla doğan bebek ekseriyetle ilk yıl içinde ölür. ikinci tip ise başarıyla tedavi edilebilir. Tedavi ekseriyetle phenobarbital türü ilaçlar ile yapılır.

  (bkz: herkes anladı mı)
  1 ... umut vadeden yazar
 3. 3.
  (bkz: bak şimdi sorunumu anladım)
  (bkz: çözümü yok mu)
  ... fuckgoogleaskme