1. 1.
    Suphesiz ki ummete dahil oldugunu gösterir.

    Selamve acme ile.
    2 ... templier