1. 1.
    Suphesiz ki ulkenin yuzde 52 sidir.
    2 ... templier