Advertisement

  1. .
    fr. -dığı gibi, örneğinde olduğu üzere. comme si gibi.
    ... la paz