1. .
    çocukken yeni kardeş olması durumunda, evde şiddet görülmesi durumunda ya da bazı hormonal dürtülerin etkisiyle yapılması muhtemel davranıştır.

    çocuğa yeni bir kardeş gelmişse çocuk ev halkının ve çevrenin bebeği daha çok seveceğini, kendisini ikinci plana atacaklarını düşünür. bu sebeple saldırgan davranışlar sergileyebilir. bu saldırganlığı bebeğe yöneltmek istemediğinden ya da yöneltemediğinden başka bişey ile dengelemelidir. oyuncağa vurur, kırar. içindeki saldırganlığı yatıştırması için bir süre serbest bırakılmalı ya da sert olmayan bir şekilde, onun anlayacağı sevecen ve şefkat dolu bir dille konuşulmalıdır. önemsenmesi gereken bir durumdur.

    çocuk, evde şiddet görüyorsa oyuncağı dövmesi bastırılan duyguların dışavurumu şeklinde yorumlanabilir. evde gördüğü şiddete karşı bişey yapmaya gücü yetmeyen çocuk, kendi maruz kaldığı şiddeti oyuncağa ya da kendinden daha güçsüz bir arkadaşına yöneltir. bir nevi etki-tepki olayıdır.

    yine bazı hormonların etkisiyle de saldırgan hareketler görülebilmektedir.
    ... spaltula