1. 1.
    argoda 'olayları acıklıga kavusturmak,nihayetine erdirmek' anlamlarına gelen cumle.
    1 ... clark