1. 1.
    ekvator'un guayaquil $ehrinin takimlarindan biri, barcelona sporting club'in ezeli du$mani. maclarini 20,000 kapasiteli Estadio George Capwell stadinda oynarlar. futbol di$inda diger alanlardaki ba$arilariyla da unludur.
    2 ... vanti lator