1. 1.
    Kadınlara ilgi duyan tek reis olması nedeniyledir eski romada.
    1 ... templier