1. 1.
    Yalandan yazarken, Ufaktan atmaktır
    ... hurmaresal