1. 1.
    bizim komtanın nedense mesaiye gelir gelmez olan frekansidir.
    1 ... erectof