Advertisement

  1. 1.
    Ann Ferguson'ın Annelik ve Cinselliği Tahayyül Etmek isimli kısa makalesinde yer verdiği kavramdır. Bu kavram, sosyalist feminist düşüncede marksist bir bakış açısının kapsayıcı/açıklayıcı etkisini tartışır; mevcut erkek egemen sistemi açıklarken, çoklu sisteme göndermede bulunulması gerektiğini ileri sürer. Kavramın kendisi ise, kapitalizmdeki sömürü düzeninin, erkek ve kadın arasındaki mübadele ile bağlantısını ortaya koymada yetersiz olduğu düşüncesine dayalıdır. Ataerkil tahakküm ilişkilerin önemli bir ayağı aile ve akrabalık ilişkileridir. Aile ve akrabalık ilişkilerinde görülen cinsel iş bölümü,şeylerin üretimindeki cinsel iş bölümüne denk düşer. Şeylerin yeniden üretimi, ailede kadının ve erkeğin aileyi yeniden üretimi ile birbirine geçmiştir. Kadının üzerine yüklenen ebeveynlik görevi, eviçi emeğinin görünmezliği, iş yerlerinde kadının maruz kaldığı tahakkümü besleyen çok önemli bir unsur olarak aktarılır. Bu bakış aynı zamanda, cinsel mübadelenin de kendisini bir emek olarak görüp, kadının emeğinin sömürüsü olarak ele alan yaklaşımlara sıcak bakar. Çünkü kadının cinsel tatminin kontrolü yine toplumsaldaki tahakküm ilişkisine benzer olarak, erkeğin elindedir. Elbette bu ölçülebilir değildir. Tekrar tekrar okunması gereken bir yazı. Çeviri olduğu için sıkıntılıdır.
    2 ... gesibaglari