1. 1.
    Cimanın tüm usül ve edeplerini tek nüsha altında toplayan kıymetli bir eser.
    ... expected1