1. 1.
  cihangir solcusunun zıttıdır.
  ... hepinizi sevmiyorum
 2. 2.
  biliyorsunuz postmodern devirde artık kantian bir binary thinking içinde değiliz. bunları fuko, nancy fraser gibileri sayesinde aştık. artık pluralism var. yani o iki kutba ayırdığınız şeylerin altında aslında çok farkı, dağınık ve hatta birbiriyle çatışan anlatılar var. işte mesela habermas bunu bilmiyordu. tutturmuş public sphere. bilmiyor ki pekala feminist ile işçi çıkarları kesişebilir. neyse, ne diyorduk. işte artık politics of becoming yani.

  bu tezadı böyle koyamazsın. sağ ve sol gibi genellemeler artık bu devre ait değil.
  ... cunku ask yazilgandir
 3. 3.
  Üsküdar sağcısıdır o. Biri öte kıyıda diğeri de beri kıyıda.
  ... expected3