1. 1.
    sağda solda sanki nefes almaları yetmiyor , bizlere yük ve eziyet olmuyormuş gibi " gerçek islam bu değil " diye zırlayıp terör dinini farklı boyutlara , olmadığı kulvarlara çeken müslümanların kabul etmediği gerçek. evet bu cihat adı verilen şey tamamıyla katliamı ve insan hayatını noktalamayı emreden bir şey. barbarlık ve vahşilik. müslümanlar çok sever bu işi.
    ... cok balo gordum
  2. 2.
    cihat denen şey islamı yaymak için yapılıyor çok iyi tamam, iyi de hiristiyanlar hiristiyanlığı yaymak için öldürüyor, komünistler komünizmi yaymak için öldürüyor, kapitalistler kapitalizmi yaymak için öldürüyor, bütün bunlar öldürüyorken katil ama müslümanlar öldürünce haklı, bu birkere kuranın değil azcık tarih bilgisi olan varsa milliyetçiliğin ürünüdür, araplar din uydurmuş milliyetçilik adına, yaymak içinde sizi öldürmüş, sonra benimsetmiş, sizde yaymaya çalışıyorsunuz. hepsi bu.
    ... ykolmak