1. 1.
  m. ö 106-43 yılları arasında yaşamış düşünür.

  siyaset felsefesi üzerine özgün fikirler üretememiş yaşamış filozofların düşüncelerini gününe aktarmış ve yorumlamış düşünür. ayrıca stoacılardan esinlenmiştir.

  yönetim biçimlerini düşünür polypios, iyi ve kötü olmak üzere 2 grupta 6ya ayırır. kötü yönetim biçimleri iyilerin bozulmuş halidir.
  iyi olanlar krallık, aristokrasi, demokrasi
  kötü olanlar ise monarşi, oligarşi, demagoji
  ciceron bunlardan iyi olanlardan karma bir yapının en iyi yönetim biçimi olacağını söyler. Krallık, aristokrasi ve demokrasinim iyi yönlerinin alınıp bir yönetim biçimi oluşturulması gerektiğini ileri sürer.

  ciceron ayrıca stoacılar gibi, dünyanın tek bir devlet olması gerektiğini tüm insanların vatandaş olması gerektiğini ileri sürer. çünkü tüm insanlar evrensel akıl yani mantığa göre hareket ederler. kosmopolis adı verilen dünyanın tek elden yönetilmesi gerektiği inancını roma devletinin gerçekleştirdiğini söyler, bu anlamda kosmopolis anlayış roma devletinin emperyalist tavrıyla da bağlantılıdır.
  1 -1 ... hayatkimeguzel