1. 1.
    Christadelphianlar (Türkçe okunuşu: Hristadelfiyanlar), 19. yüzyılın ortalarından itibaren Büyük Britanya (1848) ve Kuzey Amerika'nın birçok bölgesinde pek çok isim altında ancak tek bir inançla toplanan gruplar. Amerikan iç Savaşı (1863) zamanında vicdani ve dinî inançlarına aykırı olduğunu ileri sürerek askerlik hizmetini ifa etmeyi reddeden kimse statüsünü alabilmek için bir gruba bağlılığın beyan edilmesi gerekmiştir. O dönem itibarıyla "Christadelphian" kullanılmıştır.

    Christadelphian kelimesi "isa inancında kardeşlik" ya da "Mesih’te Kardeşlik" anlamına gelen Yunanca ibareden türetilmiştir. evet.
    ... nevilevile