1. 1.
    tek başınada girse o kadar oy alamaz .
    2 ... dinazorus
  2. 2.
    1980 ihtilali sonrasında mümkün olabilirdi.
    ... asuregibisurat