1. .
  garip ve anlam verilemeyen durumdur tabi ki kendi açımdan. bugün chp ye hiç bir manada sol demek mümkün değildir. o çarpık bir laiklik savunusunu ve milliyetçiliği siyasetinin temellerine oturtmuş has bir burjuva partisidir. işçi sınıfının, emekçilerin, yoksulların, ezilenlerin dertleriyle ilgisi yoktur. Zaten bu nedenle emekçi kitlelerin geniş bölümünden de giderek daha az oy alabilmektedir. ancak chp yayılan milliyetçilik, laiklik ve modern yaşam tarzı konusunda duyarlı halk kesimleri için ana odak konumunu kazanmaya ve toplumu bu konular etrafında kutuplaştırmaya çalışmaktadır. Bu bakımdan chp nin sol aldatmacası ortadan kalkmış değildir.
  2 ... siryus blek
 2. .
  (bkz: akp ye dinci denmemesi)
  1 ... senten
 3. .
  artık dünyada sağ sol kavramı kalmadığından mütevellit, artık dünyada yapılan siyaset liberaller ve ulusalcılar diye iki kutupa ayrılmıştır. ülkemizde akp liberalleri temsil eder. chp ulusalcıları.
  1 ... kalem dusmani kalemtras
 4. .
  sağ sol kadük olmuş kavramlardır. chp baykal döneminde ulusalcıydı, kılıçdaroğlu döneminde liberalleşmeye başladı. bu anlamda akp ile arasında, vicdani birkaç ayrıntı dışında bir fark da kalmadı!
  1 ... tahin ile pekmez