1. 1.
    aziz chp tabanı!

    Son yıllarda yaşanan hukuk ihlalleri ile birlikte aziz atatürk'ün kurduğu ve bize emanet ettiği cumhuriyet halk partisi'nin şerefi ve itibarı zedelenmiş ve partinin tüzel kişiliğine zarar verilmiştir. Gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içerisinde bulunan chp genel başkanı adeta atatürk ilkeleri ve inkılapları ile hesaplaşmaktadır.

    işte bu nedenle chp silahlı kuvvetleri şerefli bir maziye sahip olan halk partisi'ni hak ettiği itibar seviyesine tekrar yükseltmek, zarar gören partinin tüzel kişiliğini iyileştirmek; aziz chp tabanının hakkı olan refah ve mutluluğu, chp'nin bölünmez bütünlüğü ve gittikçe etkisi azaltılmaya çalışılan atatürk ilkelerine yeniden işlevsellik kazandırmak ve kendi kendini kontrol edemeyen parti içi demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak için yüce atatürk'ün önderliğinde partinin yönetimine el koymak zorunda kalmıştır.

    Komutan, subay, astsubay ve erler olarak hepimiz chp ve milletin refah ve mutluluğu uğruna her şeyimizi ve bu arada hayatımızı dahi seve seve feda etmeye etmeye hazırız. Memlekette her zaman bulunabilen ve özellikle son zamanlarda çoğalmakta olan kötü niyetli birçok kişi ve kuruluşlar, sizlere yalanlar düzerek bunun aksini söyleyebilecekler ve menfi propagandalara başvurabileceklerdir.
    2 -8 ... has kemalist