1. 1.
    eşekten düşen karpuzun tesellisidir.
    1 -1 ... zarbut