1. 1.
    ince parti kursun da bakalım 22 mi alıyor 11 mi.
    ... tatardoktor