1. 0.
    namussuzluk ifadesidir.
    1 -2 ... paranormalaktivitesizlik
  2. 1.
    bütün gün milletin diniyle alan eden güruhun kendilerine laf gelince delirmesi olayıdır.
    2 -1 ... teist