1. 1.
    atatürk solcu yha yazarlarıdır .

    türkçülüğün düşmanıdırlar .Atatürk düşmanıdırlar.
    1 ... marvolo riddle 2