1. .
    Bir düşüncedir.
    Her şeyin zıddını bularak, bulmaya zorlayarak kanıt üretmeye çalıştığımız bu zamanda bir olguyu kendi içinde tutarlı bir şekilde anlatmaktır.
    1 ... pesimist orlando