1. 1.
    israil başbakanı Ariel Şaron'un akrabasıdır ve Şaron da Che Guevara'nın dayısının oğlu.

    Che'nin annesi Rus asıllı Yahudi Celia de la Serna Arjantin'e göç eder ve ismini değiştirir.( Theodor Herzl'e bir Yahudi devleti'nin nerede kurulacağı sorusuna karşılık Herzl, iki öneride bulunur: Filistin yada Arjantin.) Arjantin’in başkenti Buenos Aires'te mühendis Ernosto Guevara Lynch ile evlenir. Bu evlilikten Che doğar. Che'nin annesi ölürken bu aile sırrını Che'ye verir belgelerle. Che'nin dayısı Samuil Filistin’de hayatını sürdürmüş. Ayrıca Che'nin annesi Şaron'la birlikte yaşamıştır.
    ... rewreward