1. 1.
    amerikalı romancı. genelde polisiye yazar. ancak polisiyenin sınırlarını esnetmesiyle, eserlerinde pesimizm, nihilizm, post modernizm gibi kavramalara yaptığı göndermelerle bilinir. tabii bu göndermeler a priori göndermelerdir yani özünde anlattığı amerikanın halinden ibarettir.

    kendisi amerikan polisiyesinin dünya edebiyatında tuttuğu müstesna yerin hazırlayıcılarının sonuncularındandır.
    ... f ucklife