1. 1.
    getirin yiyelim yazıktır yanmasın.
    ... this