1. 1.
    3 şubat 1377 tarihinde, papa 11. gregorius un italyan kent devletlerinde gücünü sergilemek amacıyla 2 bin kişiyi öldürtmesi ile vuku bulmuş olan kıyım.
    ... katalonyadankatalanjaponkatalo