1. 1.
  her türlü bilimsel tartışmayı islama çekmeye çalışan müslümanların son iddiasıdır. onlara göre cern deki deneyler zaten kuranda yazıyormuş ve tanrının izniyle yapılıyormuş o yüzden eğer tanrı parçacığı bulunursa bu tanrı istiyor diye olacakmış. son bilimsel gelişmelerle birlikte bir çok kanıtlanan deney dine karşı ciddi iddialar yaratmaya başlayınca karşı çıkamadıkları durumda kuranda yazıyor deme durumudur. çek neresinden çekebilirsen.
  -3 ... kaliteli deli
 2. 2.
  çeşitli sözde din adamlarının artık söyledikleri uydurmalara kendilerinin bile inanmadığı iddialardır.

  Bardakoğlu, diyanet işleri başkanlığı binasında basın mensuplarına verdiği iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, Keşiflerin, Allah'ın yarattığı imkanları ve varlığı insanoğlunun adım adım peyderpey aşması, anlaması, ortaya çıkarması, algılaması anlamına geldiğini belirten Bardakoğlu, şunları kaydetti:
  “Bu tür keşiflerin ilahi iradeyle ve dünyanın yaratılış sırrıyla çatışan keşifler olduğu yönünde bir kanaata sahip değilim. Şahsi kaanatim bunların yaradılışı ve yaradılışın temelindeki ilahi kudreti tamamen açıklayıcı bilimsel deneyler olması da pek teolojik olarak mümkün görünmüyor. Sadece varoluşla ilgili varlık alemiyle ilgili yeni yeni ipuçları veren adımlardır. Yani bunları tüketici keşifler veya artık keşfin son noktası olarak görmek mümkün değil.
  Bizim bu tür keşifler karşısında ön yargıyla teolojik bir direnç göstermemiz ve eleştiride bulunmamız doğru değil. insanoğlu, Allah'ın verdiği akılla ve Allah'ın verdiği imkanla yol alıyor ve bu da ilahi iradenin ve Sünnetullah'ın çerçevesinde cereyan ediyor. Allah'a rağmen bir bilimsel deney yapılıyor değil. Zaten insanoğlu Allah'a rağmen dünyada bir bilimsel deney yapamaz. Allah'ın verdiği sınırlar içinde onun verdiği imkanları kullanarak deney yapar. Allah'ın bu dünyada egemenliği çok mutlak egemenliktir. Akıllı insan odur ki bu egemenliği ve üzerindeki yaratıcı kudreti dünya hayatındayken fark eder.”
  -1 ... kaliteli deli