1. 571.
    karısı börte merkit kabilesinin elinde esirken bir merkit moğol'u tarafından hamile bırakıldı. cengiz börte'yi merkitlerin elinden kurtardıktan sonra cuci han doğdu. cengiz han cuci'yi her zaman kendi soyundan gibi davranmış, babalığını hiç esirgememiştir. cuci'de babasını daima cengiz han olarak bildi.
    ... romabirgundekurulmadi